Ashtangayoga är en form av meditation där vi kan släppa tankar och det som är runt omkring, att lära oss lita på vår egen röst och följa vår egen takt.


Astanhayoga består av en serie rörelser som görs i samma ordning varje gång. Föregående rörelse öppna upp för nästa som förbereder kroppen för nästa och så vidare. Ställningarna, som kallas asanas i kombination med bandhas och medveten andning, ger kroppen styrka och smidighet, balanserar oss och gör oss jordade. Det ger kroppen en möjlighet att läka sig själv och rensa ut skräp samtidigt som vi vänder fokus inåt och lär oss lyssna till oss själva.